Výsledky prieskumu záujmu občanov o kúpu pozemkov na bývanie v našom meste

Mesto Hurbanovo v súlade s Územným plánom mesta Hurbanovo a v rámci zámeru prípravy riešenia bytovej otázky, pripravilo pre obyvateľov mesta dotazníkový prieskum záujmu o riešenie otázky bývania v našom meste.

Cieľom dotazníka bolo účinnejšie plánovanie výstavby v meste vytvorením lokality na individuálnu výstavbu rodinných domov.

Dotazníky bolo možné vyplniť elektronicky na webovej stránke mesta Hurbanovo alebo na FB stránke mesta. Termín zaslania bol do 31. mája 2021.

V nasledujúcom období sa bude pripravovať urbanistická štúdia k príprave realizácií výstavby.


Výsledky prieskumu

Do prieskumu sa zapojilo celkovo 65 osôb.

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa do prieskumu zapojili.


Zverejnené dňa: 4. jún 2021, 8:52 hod. | Web@Social Media Administrator