Výsledky testovania a poďakovanie primátora mesta Hurbanovo

web 773x263

Milí občania,

Náročný testovací víkend máme za sebou. Tuším, že netrpezlivo očakávate informáciu ako sme v našom meste dopadli.

Celoplošné testovanie v Hurbanove sumárne za dni sobota (31.10.2020) a nedeľa (01.11.2020) dopadlo nasledovne:

Celkovo bolo otestovaných 4.573 osôb (74,85 %), z toho bolo zistených 44 pozitívnych výsledkov, čo tvorí mieru pozitivity 0,96 %.


Chcem sa vám všetkým poďakovať za vašu účasť, trpezlivosť, tolerantnosť, disciplinovanosť a najmä ľudskosť.

Zo srdca vyjadrujem veľkú vďaku všetkým zdravotníckym pracovníkom, administratívnym pracovníkom, dobrovoľníkom, príslušníkom Armády Slovenskej republiky, príslušníkom Policajného zboru SR, ktorí na odberných miestach zabezpečovali naozaj profesionálnu činnosť s ľudským prístupom a enormným nasadením, počas týchto dní. Túto náročnú činnosť zvládli na výbornú! Najmä ak si uvedomím, že v čase svojho voľna, s rizikom, že ohrozujú vlastné zdravie a možno aj život a tým aj svoju rodinu, ochotne a dobrovoľne prišli, aby pre nás všetkých vykonali náročnú službu a pomohli nám všetkým k tomu, aby sme mohli žiť bezpečnejšie. Jednoducho boli fantastickí!

Zároveň musím poďakovať všetkým, ktorí sa starali o zabezpečenie chodu a organizácie odberných miest, a to Mestskej polícii v Hurbanove, Dobrovoľnému hasičskému zboru v Hurbanove, pani kuchárkam, ktoré zabezpečovali pre všetkých stravovanie, zamestnancom mesta, ktorí pomáhali pri týchto činnostiach, ako aj pri informovaní našich obyvateľov mestským rozhlasom a cez sociálne siete, všetkým kolegom a zamestnancom, ako aj každému kto akokoľvek prispel, aby sme testovanie v našom meste úspešne zvládli.

A nesmiem zabudnúť ani na šiestich medikov z Maďarskej republiky, ktorí nám prišli vypomôcť pri testovaní v našom meste, za čo im ďakujeme.

No a veľké poďakovanie patrí hlavne vám, všetkým obyvateľom nášho mesta, ktorí ste opäť dokázali, že vám situácia nie je ľahostajná a prispeli ste svojou účasťou na testovaní na zvýšenie zdravotnej bezpečnosti v našom meste.

Viem, že pre nás všetkých to bol veľmi náročný víkend, obzvlášť pre pracovníkov odberných miest, a preto všetkým prajem zaslúžený oddych a veľké ĎAKUJEM.

Mgr. Peter Závodský, primátor mesta Hurbanovo


Zverejnené dňa: 3. november 2020, 9:05 hod. | Web@Social Media Administrator