Výstava prác klientov Prosocie | 6. apríl 2022

773x263_prosocia


Organizácia Prosocia so sídlom v Hurbanove, vznikla v roku 2006, odkedy poskytuje sociálne služby v komunite, predovšetkým v okresoch Komárno a Nové Zámky. Poskytuje opatrovateľskú službu, kurzy opatrovania, požičiavanie zdravotníckych pomôcok či prepravnú službu. Od roku 2021 otvorila v Hurbanove špecializované zariadenie Prosocia, pre telesne a zdravotne postihnutých občanov od 18 rokov. Zariadenie je ambulantného typu, to znamená, že funguje v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00. Kapacita je pre 15 klientov.


Funguje ako jedna rodina, ktorá sa snaží odovzdať lásku, pomoc i zaistiť vzájomné porozumenie. Vytvára pohodovú, rodinnú atmosféru a rôznymi aktivitami sa klientov snaží začleniť do komunity. Zariadenie funguje na základe odkázanosti na sociálnu službu, ktorú vydáva Vyšší územný celok. Ten túto sociálnu službu i finančne podporuje. Klienti za poskytovanú sociálnu službu uhrádzajú minimálne sadzby (4€ na mesiac + stravné). Rodinám našich klientov pomáhajú aj tým, že klientov do zariadenia privážajú i odvážajú sociálnym taxíkom. Ak máte v rodine Vášho dospelého blízkeho, ktorého by ste radi priniesli do zariadenia, neváhajte nás kontaktovať na adrese Organizácia Prosocia Súdna 8, 947 01 Hurbanovo, alebo na telefónnych číslach po slovensky 0911609836 (Štefan Labaš), alebo po maďarsky 0908730187 (Martina Labaš). Radi Vám zariadenie ukážu, porozprávajú sa s vami a pomôžu s formalitami pri vybavovaní žiadosti o umiestnenie. Pre klientov sa snažia vytvoriť rodinné prostredie a so svojim profesionálnym prístupom sa usilujú o začlenenie do našej spoločnosti a zvyšovanie kvality ich života. Každodenne s klientmi vykonávajú rôzne zaujímavé aktivity, ktoré sú pre nich prínosné a ozdravujúce. Jednou z nich je i výstava výtvarných diel. Prezentujúc ich činnosť sa Prosocia snaží, aby v komunite prijali krásu a inakosť ľudí a vedelo sa, že všetci sú súčasťou spoločnosti.

Dňa 6. apríla sa konalo otvorenie výstavy prác klientov špecializovaného zariadenia Prosocia v priestoroch kulltúrneho domu. Výstava je k nahliadnutiu denne od 08:00 do 16: 00 hodiny do 22.apríla 2022. Všetky diela vytvorili telesne a mentálne postihnutí klienti s láskou, pod vedením profesionálov, zamestnancov i dobrovoľníkov organizácie. Ak by sa Vám niektoré z obrázkov či diel zapáčili, môžete si ich zakúpiť. Suma za obrázok je dobrovoľná. Finančné prostriedky získané z ich predaja Prosocia venuje klientom, aby ich život urobili krajším a spestrili ho. V prípade, ak ste si vybrali niektorý z diel, volajte na číslo 0908730187.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 19. apríl 2022, 10:43 hod. | Web@Social Media Administrator