Výzva na predkladanie žiadostí o grant v grantovom programe TU SME DOMA 2019

tsd2019-poster

Heineken Slovensko, a.s. v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grant v grantovom programe Tu sme doma pre mesto Hurbanovo pri príležitosti 10. ročníka grantového programu a 50. výročia založenia pivovaru Zlatý bažant v Hurbanove.

Cieľom programu je podnietiť a podporiť verejnoprospešné aktivity obyvateľov Hurbanova vo svojom meste a pre svojich spoluobčanov. Program aktivizuje ľudí, aby sami identifikovali, čo im v Hurbanove chýba, čo by chceli zlepšiť, vytvoriť v miestnej komunite. Pridaná hodnota predkladaných projektov spočíva v tom, že žiadatelia na nich aj aktívne participujú na dobrovoľníckej báze, bez nároku na odmenu, využívajúc svoje vedomosti a skúsenosti. Hlavným partnerom programu je firma Heineken Slovensko, a.s.

Termín uzávierky: 15. máj 2019

Max. výška podpory: 3.000,00 Eur / projekt


Oprávnené oblasti podpory projektu

Podporované projekty sa týkajú rozvoja a zlepšenia kvality života v meste Hurbanovo v nasledujúcich oblastiach:

  • Rozvoj komunitného života so zameraním na zbližovanie ľudí žijúcich v Hurbanove (voľnočasové aktivity, aktivity zamerané na aktívne zapájanie občanov do vecí verejných, do organizovania dobrovoľníckych a filantropických podujatí…)
  • Kultúrne aktivity s dôrazom na regionálne tradície Hurbanova
  • Vzdelávacie aktivity nad rámec formálneho vzdelávania v predškolských zariadeniach a školách
  • Programy pre znevýhodnené skupiny obyvateľov
  • Úprava verejných priestranstiev (parkov, námestí a ihrísk…)
  • Programy zamerané na ochranu a podporu zdravia, hlavne preventívne programy
  • Iné oblasti prispievajúce k rozvoju mesta Hurbanovo

Na stiahnutie:


Výzva na predkladanie žiadostí o grant v grantovom programe TU SME DOMA 2019 [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 8. apríl 2019, 14:53 hod. | Web@Social Media Administrator