Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov | Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s §11 ods (1) písm. b) zákona č. 251/2012 Z. z o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 07.01.2020

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s § 11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p vstúpi na dotknuté pozemky.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov [166kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 18. november 2019, 16:38 hod. | Web@Social Media Administrator