Výzva na odstránenie starého vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | Michaela Hanúsková

Ako vlastníka osobného motorového vozidla Škoda Octavia, striebornej farby, EČ – BL102PF, (ďalej len vozidla) Vás vyzývame na odstránenie uvedeného vozidla z ulice Malá v Hurbanove, a to na vlastné náklady v termíne najneskôr do 60 dní od doručenia tejto výzvy. Predmetné vozidlo predstavuje nebezpečný odpad, pričom toto vozidlo, ktoré na vyššie uvedenom mieste stojí dlhodobo, bez známky používania s neplatnou technickou a emisnou kontrolou, ohrozuje životné prostredie a narušuje estetický vzhľad mesta.

Zároveň Vás upozorňujeme na to, že ak do 60 dní od prevzatia tejto výzvy nevykonáte nápravu v zmysle obsahu tejto výzvy, bude Mesto Hurbanovo nútené pristúpiť k odstráneniu tohto vozidla a k jeho následnému umiestneniu na verejnom parkovisku, ktoré sa nachádza pri št. c. č. I/64 a št. c. II/511 za mestskou časťou Pavlov Dvor, smerom na Nové Zámky.


Celé znenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 


Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na odstránenie starého vozidla – Michaela Hanúsková[147kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 31. október 2023, 10:30 hod. | Web@Social Media Administrator