Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Rekonštrukcia hygienických priestorov zariadenia sociálnych služieb Smaragd“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo dňa 08.11.2021 Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: „Rekonštrukcia hygienických priestorov zariadenia sociálnych služieb Smaragd“.

Lehota na predkladanie ponúk do 18. novembra 2021 12:00 hod. v zmysle priloženej výzvy.

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Mgr. Vojtech Valkó, telefón: +421 (0)35 3700 250, email: vojtech.valko@hurbanovo.sk v termíne od 10. novembra 2021 do 18. novembra 2021 do 12:00 hod. Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte do prieskumu aj Vy!

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk[334kB, .PDF]

Príloha č. 1 k Výzve – Návrh zmluvy o dielo[111kB, .DOCX]

Príloha č. 2 k Výzve – Vzory dokumentov pre uchádzača[45kB, .DOCX]

Príloha č. 3 k Výzve – Zadanie[56kB, .XLS]

Príloha č. 4 k Výzve – Projektová dokumentácia[21,4MB, .ZIP]


Zverejnené dňa: 10. november 2021, 15:37 hod. | Web@Social Media Administrator