Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Rekonštrukcia vonkajšieho schodiska pri Kultúrnom dome v Hurbanove“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo dňa 11.8.2022 Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: „Rekonštrukcia vonkajšieho schodiska pri KD v Hurbanove“.

Lehota na predkladanie ponúk do 19. augusta 2022 12:00 hod. v zmysle priloženej výzvy..

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Mgr. Vojtech Valkó, telefón: +421 910 624 559, email: vojtech.valko@hurbanovo.sk v termíne od 11. augusta 2022 do 19. augusta 2022 do 12:00 hod. Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte do prieskumu aj Vy!


Dokumenty na stiahnutie:

Záznam z prieskumu trhu – SCHODISKO KD[243kB, .PDF]

Výzva na predloženie ponúk[308kB, .PDF]

Príloha č. 1 k Výzve – Keramická dlažba (Zadanie)[35kB, .XLS]

Príloha č.2 k Výzve – Vzory dokumentov pre uchádzača[43kB, .DOCX]

Príloha č.3 k Výzve – Návrh a technický popis[520kB, .DOCX]


Zverejnené dňa: 11. august 2022, 13:45 hod. | Web@Social Media Administrator