Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Výmena okien a hliníkovej zasklenej fasády“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo dňa 19.10.2021 Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: „Výmena okien a hliníkovej zasklenej fasády“.

Lehota na predkladanie ponúk sa predlžuje do 15. decembra 2021 17:00 hod. v zmysle priloženej výzvy..

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Mgr. Vojtech Valkó, telefón: +421 (0)35 3700 250, email: vojtech.valko@hurbanovo.sk v termíne od 19. októbra 2021 do 15. decembra 2021 do 17:00 hod. Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte do prieskumu aj Vy!

„Oznamujeme záujemcom/uchádzačom, že verejný obstarávateľ zrušil použitý postup zadávania zákazky podľa § 57 ods. 2 ZVO, t.j. zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zákazka vyhlásená. Zákazka bude opätovne vyhlásená s upravenými podkladmi 01/2022. Za pochopenie ďakujeme.“

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk[354kB, .PDF]

Príloha č.1 k Výzve – Návrh zmluvy o dielo[106kB, .DOCX]

Príloha č.2 k Výzve – Zadanie (cenová ponuka uchádzača)[38kB, .XLS]

Príloha č.3 k Výzve – vzory dokumentov pre uchádzača[46kB, .DOCX]

12_VÝPIS_OKIEN _01[48kB, .PDF]

12_VÝPIS_OKIEN _02[49kB, .PDF]

12_VÝPIS_OKIEN _03[54kB, .PDF]

12_VÝPIS_OKIEN _04[45kB, .PDF]

VÝPIS_DVERÍ[303kB, .PDF]

STAVEBNÁ ČASŤ[5,46MB, .ZIP]


Pôvodná výzva a dokumenty na stiahnutie:

Pôvodná výzva a dokumenty – zverejnené 26 Nov 2021[424kB, .ZIP]

Pôvodná výzva a dokumenty – zverejnené 15 Nov 2021[325kB, .ZIP]

Pôvodná výzva a dokumenty – zverejnené 08 Nov 2021[363kB, .ZIP]

Pôvodná výzva a dokumenty – zverejnené 21 Oct 2021[370kB, .ZIP]

Pôvodná výzva a dokumenty – zverejnené 19 Oct 2021[621kB, .ZIP]


Zverejnené dňa: 26. november 2021, 13:00 hod. | Web@Social Media Administrator