Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Vypracovanie projektovej dokumentácie – Rozšírenie verejného vodovodu ul. Dolnopeterská, Hurbanovo“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo dňa 08.11.2021 Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: „Vypracovanie projektovej dokumentácie – Rozšírenie verejného vodovodu ul. Dolnopeterská, Hurbanovo“.

Lehota na predkladanie ponúk do 15. novembra 2021 15:00 hod. v zmysle priloženej výzvy.

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Mgr. Vojtech Valkó, telefón: +421 (0)35 3700 250, email: vojtech.valko@hurbanovo.sk v termíne od 08. novembra 2021 do 15. novembra 2021 do 15:00 hod. Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte do prieskumu aj Vy!

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Určenie PHZ + Vyhodnotenie ponúk – Rozšírenie vodovodu – projektant[244kB, .PDF]

Výzva na predloženie ponúk[338kB, .PDF]

Príloha č. 1 k Výzve – Vzory dokumentov pre uchádzača[46kB, .DOCX]

Príloha č. 2 k Výzve – Opis predmetu zákazky a cenová ponuka[20kB, .DOCX]


Zverejnené dňa: 8. november 2021, 14:01 hod. | Web@Social Media Administrator