Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Závesy do veľkej sály KD Hurbanovo“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo dňa 23.8.2022 Výzvu na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: „Závesy do veľkej sály KD Hurbanovo“.

Lehota na predkladanie ponúk do 31. augusta 2022 17:00 hod. v zmysle priloženej výzvy..


Odkaz na elektronický prostriedok, kde prebieha komunikácia: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/30403/summary


Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Mgr. Vojtech Valkó, telefón: +421 910 624 559, email: vojtech.valko@hurbanovo.sk v termíne od 23. augusta 2022 do 31. augusta 2022 do 17:00 hod. Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte do prieskumu aj Vy!


Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk[330kB, .PDF]

Príloha č.1 k Výzve – Návrh Kúpnej zmluvy[62kB, .DOCX]

Príloha č.2 k Výzve – Vzory dokumentov pre uchádzača[46kB, .DOCX]

Príloha č.3 k Výzve – Elektronická komunikácia, registrácia a predkladanie ponúk[71kB, .DOC]


Zverejnené dňa: 23. august 2022, 14:53 hod. | Web@Social Media Administrator