Výzva na predkladanie ponúk na zákazku s názvom: “Rekonštrukcia sociálnych miestností ZŠ Hurbanovo”

ZS_rek_soc_zar

Základná škola Námestie Konkolyho-Thege č.2, Hurbanovo predkladá Výzvu na predkladanie ponúk na zákazku s názvom: “Rekonštrukcia sociálnych miestností ZŠ Hurbanovo

Predmetom zákazky je: rekonštrukcia sociálnych miestností ZŠ Hurbanovo (pavilón 1-4)

Lehota na predkladanie pnúk: 23.05.2021


Výzva na predkladanie ponúks prílohami je zverejnená na:

https://zshurbanovo.edupage.org/

https://zshurbanovo.edupage.org/news/


Zverejnené dňa: 14. máj 2021, 13:26 hod. | Web@Social Media Administrator