Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Drvenie BRO 2021“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo verejné obstarávanie formou prieskumu trhu na predmet zákazky: „Drvenie biologicky rozložiteľnej organickej hmoty“. Predmetom zákazky je zabezpečenie kompletných služieb súvisiacich so spracovaním – drvením biologicky rozložiteľnej organickej hmoty s veľkokapacitným drvičom. Drvenie BRO odpadu na miestnej kompostárni, ktorá je umiestnená na pozemkoch č. 5353 a 5358 k.ú. Bohatá. Predpokladané množstvo 4000 m3.

Lehota na predkladanie ponúk do 22. marca 2021 16:00 hod..

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Mgr. Magdaléna Zahoranová, telefón: +421 (0)35 3700 204, email: magdalena.zahoranova@hurbanovo.sk v termíne od 12. marca 2021 do 22. marca 2021 do 16:00 hod.

Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie.

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte do prieskumu aj Vy!

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk[148kB, .PDF]

Príloha č.1 k výzve – Vzory dokumentov pre uchádzača[47kB, .DOCX]

Príloha č.2 k výzve – Cenová ponuka uchádzača[19kB, .DOCX]

Zápis z prieskumu trhu[774kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 12. marec 2021, 12:56 hod. | Web@Social Media Administrator