Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Drvenie stavebného odpadu“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo verejné obstarávanie formou prieskumu trhu na predmet zákazky: „Drvenie stavebného odpadu“. Predmetom prác je príprava na zhodnotenie stavebného odpadu formou drvenia veľkokapacitným drvičom na kompostárni v Hurbanove.

Lehota na predkladanie ponúk do 25. novembra 2020 23:59 hod..

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Ing. Zoltána Šestáka, telefón: +421 (0)35 3700 280, email: zoltan.sestak@hurbanovo.sk v termíne od 18. novembra 2020 do 25. novembra 2020 do 17:00 hod.

Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie.

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte do prieskumu aj Vy!

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk[1226kB, .PDF]

Príloha č.1 k výzve – Vzory dokumentov pre uchádzača[47kB, .DOCX]

Príloha č. 2 k výzve – Cenová ponuka uchádzača[18kB, .DOCX]

Mapa[664kB, .JPG]

STO_2[400kB, .JPG]


Zverejnené dňa: 18. november 2020, 16:48 hod. | Web@Social Media Administrator