Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Obnova exteriérovej časti hrobky rodiny Konkoly Thege, II. etapa – Rekonštrukcia tabernákulí“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo verejné obstarávanie formou prieskumu trhu na predmet zákazky: „Obnova exteriérovej časti hrobky rodiny Konkoly Thege, II. etapa – Rekonštrukcia tabernákulí“.

Lehota na predkladanie ponúk do 23. septembra 2020 16:00 hod..

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Bc. Jozefa Vanka, telefón: +421 (0)35 3700 251, email: jozef.vanko@hurbanovo.sk v termíne od 17. septembra 2020 do 23. septembra 2020 do 16.00 hod.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk zo dňa 16.10.2020[259kB, .PDF]

Výzva na predloženie ponúk[188kB, .PDF]

Príloha č.1 – Vzory dokumentov pre uchádzača[41kB, .DOCX]

Príloha č.2 – Reštaurátorský výskum[78MB, .ZIP]

Príloha č.3 – Stanovisko KPÚNR č. 2020-17334-2-69130-DAN[472kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 16. september 2020, 16:58 hod. | Web@Social Media Administrator