Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Obnova exteriérovej časti hrobky rodiny Konkoly Thege, II. Etapa“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo verejné obstarávanie formou prieskumu trhu na predmet zákazky s názvom: „Obnova exteriérovej časti hrobky rodiny Konkoly Thege, II. Etapa“. Predmetom zákazky je obnova exteriérovej časti hrobky rodiny Konkoly Thege, II. Etapa.

Lehota na predkladanie ponúk do 19. augusta 2021 15:00 hod. v zmysle priloženej výzvy..

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Mgr. Magdaléna Zahoranová, telefón: +421 (0)35 3700 250, mobil: +421 (0)908 799 284,email: magdalena.zahoranova@hurbanovo.sk v termíne od 6. augusta 2021 do 19. augusta 2021 do 15:00 hod. Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte do prieskumu aj Vy!

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Zápis s prieskumu trhu – vyhodnotenie[4,4MB, .PDF]

Výzva na predloženie ponúk[4,9MB, .PDF]

Príloha č.1 – k Výzve na predkladanie ponúk – vzory dokumentov pre uchádzača[47kB, .DOCX]

Správa s reštaurátorského výskumu[25MB, .PDF]

Záväzné stanovisko Krajský pamiatkový úrad[5,17MB, .PDF]


Zverejnené dňa: 9. august 2021, 9:00 hod. | Web@Social Media Administrator