Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Projektová dokumentácia“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo verejné obstarávanie formou prieskumu trhu na predmet zákazky: „Projektová dokumentácia“. Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné a montážne práce doplňujúce projekt CIZS Hurbanovo.

Projekt č.1) CIZS Hurbanovo – Rekonštrukcia kotolne

Projekt č.2) CIZS Hurbanovo – Rekonštrukcia spevnených plôch

Projekt č.3) CIZS Hurbanovo – Rekonštrukcia areálovej splaškovej kanalizácie

Projekt č.4) CIZS Hurbanovo – Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie

Lehota na predkladanie ponúk do 9. júla 2021 16:00 hod. v zmysle priloženej výzvy..

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Mgr. Magdaléna Zahoranová, telefón: +421 (0)35 3700 250, email: magdalena.zahoranova@hurbanovo.sk v termíne od 25. júna 2021 do 9. júla 2021 do 16:00 hod. Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte do prieskumu aj Vy!

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Zápis z prieskumu trhu[4,5MB, .PDF]

Výzva na predloženie ponúk[223kB, .PDF]

Príloha č.1 – Vzory dokumentov pre uchádzača[49kB, .DOCX]

ZMLUVA PD Hurbanovo – návrh[59kB, .DOCX]


Zverejnené dňa: 25. jún 2021, 10:55 hod. | Web@Social Media Administrator