Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Rekonštrukcia MŠ – ZŠ, Komárňanská č.42, Hurbanovo – materiály“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo verejné obstarávanie formou prieskumu trhu na predmet zákazky s názvom: „Rekonštrukcia MŠ – ZŠ, Komárňanská č.42, Hurbanovo – materiály“. Predmetom zákazky je Nákup stavebných materiálov (tovary).

Lehota na predkladanie ponúk do 14. júla 2021 13:30 hod. v zmysle priloženej výzvy..

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Mgr. Magdaléna Zahoranová, telefón: +421 (0)35 3700 250, mobil: +421 (0)908 799 284,email: magdalena.zahoranova@hurbanovo.sk v termíne od 07. júla 2021 do 14. júla 2021 do 13:30 hod. Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte do prieskumu aj Vy!

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Zápis z prieskumu trhu[2,5MB, .PDF]

Oznámenie o zmene prílohy č.2[759kB, .PDF]

Príloha č.2 – zmena[47kB, .XLSX]

Výzva na predloženie ponúk[2,57MB, .PDF]

Príloha č.1 – k Výzve na predkladanie ponúk – vzory dokumentov pre uchádzača[44kB, .DOCX]

Príloha č.2 – Rozpis materiálov[60kB, .XLSX]


Zverejnené dňa: 7. júl 2021, 9:25 hod. | Web@Social Media Administrator