Výzva na predkladanie ponúk (prieskum trhu): „Riadenie projektu – externé (geoterm)“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo verejné obstarávanie formou prieskumu trhu na predmet zákazky: „Riadenie projektu – externé (geoterm)“. Predmetom zákazky sú rámcové činnosti poskytované externým projektovým manažérom.

Lehota na predkladanie ponúk do 16. júna 2021 16:00 hod..

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať na Mestskom úrade Hurbanovo u Mgr. Magdaléna Zahoranová, telefón: +421 (0)35 3700 250, email: magdalena.zahoranova@hurbanovo.sk v termíne od 08. júna 2021 do 16. júna 2021 do 16:00 hod. Výzva bola zverejnená v sekcii Verejné obstarávanie

Budeme veľmi radi, ak sa zaslaním cenovej ponuky zapojíte do prieskumu aj Vy!

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Zápis z prieskumu trhu [4MB, .PDF]

Odpoveď na žiadosť o zaslanie výkazu – výmeru k projektu Mesto Hurbanovo – Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla [123kB, .PDF]

Sprievodný list – Oprava prílohy č.3[656kB, .PDF]

Príloha č.3 – Návrh zmluvy – Hurbanovo Riadenie projektu, verzia 2.0[34kB, .DOCX]

Výzva na predloženie ponúk[2245kB, .PDF]

Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritérií[23kB, .DOCX]

Príloha č.2 – ČV[21kB, .DOCX]

Príloha č.3 – Návrh Zmluvy – Hurbanovo Riadenie projektu[34kB, .DOCX]


Zverejnené dňa: 8. jún 2021, 7:30 hod. | Web@Social Media Administrator