Výzva na predkladanie ponúk na stavebné práce, názov zákazky: Vodozádržné opatrenia v meste Hurbanovo

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhlásilo Výzvu na na stavebné práce, názov zákazky: Vodozádržné opatrenia v meste Hurbanovo.

Lehota na predkladanie ponúk je do 06.03.2020 15:00 hod. v zmysle priloženej Výzvy.

Verejné obstarávanie (celé znenie):


Ďalšie informácie môžete získať u kontaktnej osoby subjektu splnomocneného na proces verejného obstarávania u Ing. Zuzana Lenická na telefónnom čísle: +421 917 381 833, email: obstaravanie1@studnica-no.sk. Záujem o obhliadku miesta plnenia treba nahlásiť minimálne 2 pracovné dni pred termínom plánovanej obhliadky.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania [145kB, .PDF]

Informácia o oprave Zmluvy o dielo [230kB, .PDF]

Verejné obstarávanie – výzva [80kB, .PDF]

Verejné obstarávanie – výzva [578kB, .DOCX]

Návrh Zmluvy o dielo, ver. 1.0 [410kB, .PDF]

Návrh Zmluvy o dielo. ver. 1.0 [85kB, .DOCX]

Návrh Zmluvy o dielo, ver. 2.0 [410kB, .PDF]

Návrh Zmluvy o dielo. ver. 2.0 [85kB, .DOCX]

Projektová dokumentácia, Výkaz – výmer [18,95MB, .ZIP]


Zverejnené dňa: 14. február 2020, 10:24 hod. | Web@Social Media Administrator