Výzva pre vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

web 773x263

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením§ 11 ods. 1 písm. b) a §11 ods. 3 zákona č. 251 /2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.01.2022.


Celé znenie:

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva – Západoslovenská distribučná, a.s.[687kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 15. december 2021, 15:09 hod. | Web@Social Media Administrator