Nitrianska komunitná nadácia vyhlasuje v roku 2017 ďalšie kolo grantového programu Tu sme doma. Na jeden projekt môžu občania Hurbanova získať až 3 000 €

TuSmeDoma-2017-banner-695x376px

Podpora organizácií aj jednotlivcov

Nitrianska komunitná nadácia (NKN) je nezisková organizácia, ktorá podporuje dobré nápady a verejnoprospešné aktivity v celom Nitrianskom kraji. Finančné granty, ale aj odbornú podporu, vzdelávanie a konzultácie poskytuje organizáciám – občianskym združeniam, neziskovým organizáciám a pod., ale tiež aktívnym jednotlivcom, ktorí sa spájajú do tzv. neformálnych skupín občanov. „Ako jedna z mála organizácií poskytujeme financie na projekty aj pre neformálne skupiny – teda skupiny susedov, kamarátov, kolegov, ktorí majú dobrý nápad ako zlepšiť život v ich okolí a komunite“, hovorí Romana Bojdová, PR manažérka NKN.

Partnerom programu je Heineken

NKN podporuje aktivity v rôznych oblastiach – vzdelávanie, ochrana ľudských práv, sociálna pomoc a ochrana zdravia, životné prostredie, zachovanie kultúrnych hodnôt či podpora športu. V roku 2016 bolo možné vďaka financiám z fondu Corgoň konto vybudovať rekreačno – športový areál na sídlisku Vinohrady, súčasťou ktorého sú moderné preliezačky pre deti a tiež zrenovovaná bikrosová dráha, ktorá bude oficiálne otvorená začiatkom júna. Spoločnosť Heineken Slovensko sa v roku 2017 rozhodla financie zo svojho fondu venovať viacerým menším projektom, ktorých autormi môžu byť organizácie i neformálne skupiny. Žiadosť o grant je potrebné vyplniť elektronicky a odoslať najneskôr do 12. mája. Podrobnosti o podmienkach získania grantu nájdete tu.

Potrebujete poradiť?

NKN poskytuje svojím žiadateľom a autorom projektov bezplatné odborné konzultácie v oblasti písania projektových zámerov alebo realizácie a propagácie podporených projektov. Konzultácie prebiehajú elektronicky či osobne. Prehľad všetkých grantových programov, kritériá hodnotenia a mnoho ďalších užitočných informácií získate na webe nadácie www.nkn.sk.

Dokumenty

Výzva na predkladanie žiadostí o grant – Tu sme doma,Hurbanovo 2017.pdf [63kB, .pdf]


Posledná aktualizácia: 11. apríla 2017, 11:55 hod. | Web@Social Media Administrator