VZN č. 132 o zrušení VZN č. 54 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Mesto Hurbanovo zverejňuje v zmysle §6 ods. 8 a 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 132 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenie mesta č. 54 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi nasledovne:

Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

VZN č. 132 o zrušení VZN č. 54 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi[152kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 22. máj 2019, 14:41 hod. | Web@Social Media Administrator