VZN mesta Hurbanovo č. 116 o príspevkoch v školstve – Dodatok č. 1

Mesto Hurbanovo v zmysle § 6 zákona č. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva:

Znenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

VZN mesta Hurbanovo č. 116 o príspevkoch v školstve – Dodatok č. 1 [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 10. augusta 2017, 12:36 hod. | Web@Social Media Administrator


Zverejnené dňa: 10. august 2017, 12:38 hod. | Web@Social Media Administrator