VZN č.125 o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území Mesta Hurbanovo

Mesto Hurbanovo sa v súlade s § 4 ods. 3 písm. n), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach vydáva:

Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Všeobecno záväzné nariadenie mesta Hurbanovo č.125 [357kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 3. október 2017, 12:42 hod. | Web@Social Media Administrator