Začali sa reštaurátorské práce v Kostole sv. Anny v Bohatej

banner - Kostol sv Anny_565px - banner

Reštaurátorské práce na hlavnom barokovom oltári v Kostole sv. Anny v Bohatej, ktorá patrí medzi národné kultúrne pamiatky (ÚZPF 282,1/1-12) sa začínajú prvou etapou.

Vďaka podpore Ministerstva kultúry SR v programe Obnovme svoj dom 1.1./2019 Rímsko – katolícka cirkev v Hurbanove obdržala finančnú čiastku 15 tis. Eur s minimálnou spoluúčasťou 3410 eur. Ďalším podporovateľom je aj Mesto Hurbanovo, ktoré v rámci svojho dotačného systému na podporu spoločenských organizácií a cirkví prispelo čiastkou 1 tisíc eur.

Táto etapa projektu sa bude realizovať v termíne od augusta do decembra 2020 a hlavným reštaurátorom bude Mgr.. František Šmigrovský so svojím pracovným tímom, ktorých už poznáme z realizácie reštaurovania oltára v Kostole sv. Ladislava v Hurbanove.

Vďaka patrí ministerstvu kultúry, ako aj všetkým veriacim, ktorí svojimi milodarmi prispeli k realizácii tohto projektu. Ďalšie milodary je možné odovzdať v Kostole sv. Anny na bohoslužbách, ako aj na farskom úrade.

Všetkým vopred srdečne ďakujeme.

Fotogaléria

 


Zverejnené dňa: 5. august 2020, 15:03 hod. | Web@Social Media Administrator