Zápis do 1. ročníka základnej školy Á. Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským

773x263 zápis do 1. ročníka maďarskej školy

zapis ZS s MS

Zverejnené dňa: 29. marec 2021, 14:34 hod. | Web@Social Media Administrator