Zber elektroodpadu a objemového odpadu | 11.-13 október 2021

773x263 zber objemneho odpadu

V zástavbe rodinných domov a bytových domov sa budúci týždeň uskutoční zber vyseparovaných zložiek odpadu – Objemný odpad a elektroodpad.


Zber sa uskutoční podľa nasledovného harmonogramu:

11.10. t. j. v pondelok sa zber uskutoční v mestskej časti Hurbanovo,

12.10. t. j. v utorok sa zber uskutoční v mestských častiach Bohatá, Pavlov Dvor a Nová Trstená,

13.10. t. j. v stredu sa zber uskutoční v mestských častiach Holanovo, Zelený Háj a Vék.


Objemový odpad a elektroodpad môžu občania v deň zberu vyložiť pred rodinné resp. bytové domy, alebo doniesť osobne do areálu úseku služieb na adrese Komárňanská č. 69 do 15.00 hod.


OBJEMNÝ ODPAD PREDSTAVUJÚ

komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nezmestia do bežnej používanej nádoby na zmesový odpad v meste.


ZA OBJEMOVÝ A ELEKTRO ODPAD SA POKLADÁ

nábytok a skrine rozobraté na jednotlivé diely, chladničky, práčky, televízory, kreslá a pod..


Zverejnené dňa: 7. október 2021, 15:02 hod. | Web@Social Media Administrator