Zber objemného odpadu, tvrdých plastov a pneumatík | 26.-28 september 2022

773x263_zber_objemneho_odpadu_tvrdych_plastov_a_pneumatik


V zástavbe rodinných domov a bytových domov sa budúci týždeň uskutoční zber Objemného odpadu, tvrdých plastov a pneumatík.


Zber sa uskutoční podľa nasledovného harmonogramu:

26.09. t. j. v pondelok sa zber uskutoční v mestskej časti Hurbanovo, vrátane ul. Sládkovičova,

27.09. t. j. v utorok sa zber uskutoční v mestských častiach Bohatá, Pavlov Dvor a Nová Trstená,

28.09. t. j. v stredu sa zber uskutoční v mestských častiach Zelený Háj, Holanovo, Vék a Sesíleš.


Odpad môžu občania vyložiť do 07.00 h v deň zberu pred rodinné domy, z bytových domov ku stojiskám, alebo priniesť do areálu úseku služieb na adrese Komárňanská č. 69 do 15.00 h.


OBJEMNÝ ODPAD PREDSTAVUJÚ

Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nezmestia do bežne používanej nádoby na zmesový odpad v meste. Za objemový odpad sa pokladá nábytok a skrine rozobraté na jednotlivé diely, kreslá, koberce a pod. Medzi tvrdé plasty patria plastové odpadové koše, prepravky, kvetináče, vedrá, sudy, bandasky, záhradný nábytok, potrubie a pod.

UPOZORŇUJEME obyvateľov, že je ZAKÁZANÉ VYKLADAŤ ELEKTROODPAD, t.j. práčky, televízory, chladničky, sporáky, počítače, mikrovlnky a pod. Takýto odpad je možné bezplatne odovzdať počas pracovnej doby na zbernom dvore na úseku služieb, tiež na prekládkovej stanici FCC Slovensko, alebo požiadať o jeho odvoz úsek služieb na adrese Komárňanská č. 69 (tel. 035 37 00 237). Termín odvozu určí úsek služieb po spracovaní zoznamu žiadateľov.


Zverejnené dňa: 23. september 2022, 8:31 hod. | Web@Social Media Administrator