Zber papiera sa uskutoční od 25. do 27. mája 2020

zber papiera_565px

Upozorňujeme rodičov žiakov základných a materských škôl, že vzhľadom na aktuálnu situáciu, ktorá nastala z dôvodu šírenia nového koronavírusu, sa v tomto školskom roku zber papiera v základných a materských školách neuskutoční. Papier sa bude zbierať podľa kalendára zvozu vyseparovaných zložiek. Z uvedeného dôvodu žiadame rodičov, aby vyložili papier pred rodinné domy nasledovne:

  • V mestskej časti Hurbanovo – 25. mája (v pondelok o 7:00 hod.)
  • V mestských častiach Bohatá, Pavlov Dvor a Nová Trstená – 26. mája (v utorok o 7:00 hod.)
  • V mestských častiach Holanovo, Zelený Háj a Vék – 27. mája (v stredu o 7:00 hod.)

Obyvatelia – rodičia bývajúci v obytných domoch môžu využiť separačné kontajnery na papier na stanovištiach v miestach ich bydliska. V prípade, ak chcete odovzdať väčšie množstvo papiera, môžete tak urobiť v areáli úseku služieb po telefonickom dohovore na tel. č. 0907/601 992.

Najbližší zber papiera na základných a materských školách sa uskutoční v nasledujúcom školskom roku 2020/2021 podľa nariadenia príslušných škôl.

Za pochopenie ďakujeme.


Zverejnené dňa: 15. máj 2020, 8:25 hod. | Web@Social Media Administrator