Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

zber baterii_banner_565px

Vážení občania!

Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a zodpovedná úloha. V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú ťažko rozložiteľný odpad!

Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na celom území Slovenska. Jeden z nich sa nachádza hned pri vstupe do mestského úradu v Hurbanove. Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

Viac informácií sa dočítate v priloženom letáku.

Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov – Leták [160kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 20. august 2020, 8:36 hod. | Web@Social Media Administrator