Zberný dvor ako ho možno nepoznáte / Plasty a ich separácia

773x263 zberný dvor 2

Pravidelne jedenkrát mesačne sa v našom meste realizuje zber vyseparovaných zložiek odpadu, plastov. Každá domácnosť má možnosť vyložiť do pripravených vriec plastový odpad, ktorý je správne stlačený, zbavený špiny a zvyškov jedál. V opačnom prípade ho nie je možné zaradiť do plastov, ale do komunálneho odpadu. V bytových domoch je to podobne, plasty treba vyhodiť do označených kontajnerov. Pracovníci úseku služieb plasty podľa harmonogramu pri rodinných domoch a pri bytových domoch týždenne vyzbierajú a prinesú na zberný dvor. Tam sa plasty z vozidla dostávajú na triedičku, kde ho zamestnanci ešte ručne preberajú a separujú jednotlivé plastové odpady.


12

Na fotografiách dokumentujeme, čo všetko skončilo v odpadoch pod označením plasty. Možno najviac nás zarazili použité detské plienočky, zdraná koža z domáceho králika, splesnivené zvyšky jedál, znečistené plastové a polystyrénové jednorazové obaly z jedla (do plastu môžu ísť nepolámané a opláchnuté vodou), izolačné lepidlo, rúrky, sklenené fľaše. Tieto nemôžu byť zaradené do plastového odpadu a nakoniec skončia v komunálnom odpade. Separácia teda vyjde navnivoč a samozrejme nás to všetkých stojí aj nemalé finančné prostriedky.

Neustálym poukazovaním na nedostatky, predstavovaním správnych postupov sa snáď spoločnými silami dopracujeme k tomu, že aj separácia v našom meste bude dosahovať úplne iné rozmery ako je tomu dnes.

Tak neváhajte a venujte trocha času na správnu separáciu a likvidáciu odpadov podľa pravidiel.

Fotogaléria


Plasty a ich separácia:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Zverejnené dňa: 16. marec 2021, 14:06 hod. | Web@Social Media Administrator