Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a štátne sociálne dávky

V súvislosti s poskytovaním pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok počas mimoriadnej situácie pri šírení ochorenia COVID-19 Vám dávame na vedomie vzhľadom na mimoriadnu situáciu na území SR, že je možné žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a štátne sociálne dávky podávať aj bezkontaktne.

Postup pri bezkontaktnom podávaní žiadosti:

 

- – – – – – – – -

Žiadost na stiahnutie:

Tlačivo – Žiadosť o poukazovanie dávky na účet[21kB, .DOCX]


Zverejnené dňa: 3. apríl 2020, 14:01 hod. | Web@Social Media Administrator