Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2021

773x263 štatistika financie

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku “Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2021.”

Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch júl až október 2021.

V tomto období vybrané domácnosti v Hurbanove navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa preukazom zamestnanca ŠÚ SR a pozývacím listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR. Domácnosť bude vopred oslovená listom, kde bude uvedený kontakt na opytovateľa ako aj na príslušného vedúceho pre prípadné overenie.

Všetky informácie, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru.

Celé Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2021[81kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 30. jún 2021, 13:16 hod. | Web@Social Media Administrator