Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT)

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2021 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT). Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalosti a zručnosti obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií.

Celé znenie:

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT) [89kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 15. apríl 2021, 10:03 hod. | Web@Social Media Administrator