Zmena a doplnenie integrovaného povolenia | „Heineken Slovensko, a.s. Pivovar v Hurbanove“

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Zmena a doplnenie integrovaného povolenia | „Heiineken Slovensko, a.s. Pivovar v Hurbanove“ [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 10. mája 2017, 11:03 hod. | Web@Social Media Administrator


Zverejnené dňa: 10. máj 2017, 11:07 hod. | Web@Social Media Administrator