Zmena dopravného značenia na námestí Konkolyho – Thege

773x263 zmena DZ Konkoly

Mesto Hurbanovo upozorňuje obyvateľov mesta Hurbanovo na zmenu dopravného značenia na Námestí Konkolyho –Thege, ktorá sa vykonala na základe schváleného poslaneckého návrhu uznesením č. 283/2020 – MZ z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 30. 06. 2020. Zásadnou zmenou je umiestnenie dopravnej značky „Zákaz státia“ obojstranne v úseku pred budovou Základnej školy v Hurbanove.

Týmto Vás žiadame o dodržiavanie pravidiel cestnej premávky.

Ďakujeme

Situácia:

Situacia


Zverejnené dňa: 17. marec 2021, 15:56 hod. | Web@Social Media Administrator