Zmeny a doplnky č. 3/2023 Územného plánu mesta Komárno

Mesto Hurbanovo zverejňuje strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 3/2023 Územného plánu mesta Komárno“ vydaného Okresným úradom Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, sídlom Záhradnícka 6, 945 01 Komárno zo dňa 02.11.2023 podľa § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Celé znenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 


Dokumenty na stiahnutie:

Zmeny a doplnky č. 3/2023 Územného plánu mesta Komárno[664kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 6. november 2023, 11:31 hod. | Web@Social Media Administrator