Odpady! Zodpovednosťou ochránime seba aj pracovníkov zberových spoločností

dolezite upoz_Natur-Pack_hlavicka_newsletter_WEB-565

V týchto dňoch totiž dochádza k obmedzeniam aj pri nakladaní s odpadmi. Výzvu nájdete na našom YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti alebo po kliknutí SEM, pozrieť si ju môžete aj priamo v dolnej časti tohto newslettera. Rozšírenú verziu našej výzvy nájdete v článku na Odpady-portal.sk po kliknutí SEM

Niektoré prevádzky na zber a výkup druhotných surovín zostávajú dočasne zatvorené do odvolania.

Dochádza však aj k ďalším reálnym obmedzeniam pri výkone služieb v odpadovom hospodárstve. Niektoré prevádzky zberových spoločností pozastavujú alebo obmedzujú triedenie vyzbieraných odpadov z triedeného zberu komunálnych odpadov na triediacich linkách, čo ústi do pozastavenia alebo obmedzenia vývozov triedeného zberu komunálnych odpadov predovšetkým zo zástavieb rodinných domov.

Drahí spoluobčania, neplytvajte potravinami a iným spotrebným tovarom. Nakupujte len to nevyhnutné. V čase šírenia koronavírusu, odpad ukladajte do kontajnerov a buďte ohľaduplní aj k smetiarom, vyzýva OZV.

OZV NATUR-PACK situáciu ohľadom preventívnych opatrení pred šírením nákazy koronavírusom starostlivo sleduje a priebežne prijímame opatrenia na úrovni tímu NATUR-PACK.

Vopred ďakujeme za každé zdieľanie a zverejnenie našej výzvy.

Image_YouTube video_WEB-565


Zverejnené dňa: 25. marec 2020, 11:09 hod. | Web@Social Media Administrator