Zverejnenie integrovaného povolenia pre prevádzku Heineken Slovensko, a.s. Pivovar v Hurbanove

V nadväznosti na § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Mesto Hurbanovo zverejňuje integrované povolenie č. 7890-30744/2023/Mel/371750107/Z28 zo dňa 24.08.2023 pre prevádzku „Heineken Slovensko Sladovne, a.s. Pivovar v Hurbanove“, prevádzkovateľa Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 541 991, ktoré dňa 08.09.2023 nadobudlo právoplatnosť.


Celé znenie:


Dokumenty na stiahnutie:

integrovaného povolenia pre prevádzku Heineken Slovensko, a.s. Pivovar v Hurbanove [513kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 24. október 2023, 10:29 hod. | Web@Social Media Administrator