Zverejnenie právoplatného rozhodnutia – Integrované povolenie č. 7177-27744/2022/Jur/371750107/Z26 zo dňa 11.08.2022 pre prevádzku „Heineken Slovensko a. s. Pivovar v Hurbanove“ prevádzkovateľa Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly mení a dopĺňa integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 12 Hurbanovo, IČO: 36 528 391.


Celé znenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Integrované povolenie č. 7177-27744/2022/Jur/371750107/Z26 [4,77MB, .PDF]


Zverejnené dňa: 9. september 2022, 10:27 hod. | Web@Social Media Administrator