Zvýšené preventívne hygienické opatrenia Mesta Hurbanovo spojené s Koronavírusom

zvysene hygienicke opatrenia_new_565px

Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom pandémie koronavírusu COVID – 19 a pre lepšiu informovanosť našich občanov ohľadom opatrení Mesta Hurbanovo na spomalenie šírenia tejto nákazy, vás chceme informovať o niektorých zavedených opatreniach, ktoré vykonávame na území nášho mesta prakticky od začiatku vypuknutia epidémie na Slovensku, a ktoré neboli zverejňované krízovým štábom nášho mesta.

 

 • Týždenne minimálne 1 krát sa dezinfikujú zvonka úchytky, madlá, otvory na skladanie odpadu a vstupné priestory stojísk na všetkých 1100 L KUKA nádobách pri bytových domoch vrátane tých, ktoré sa nachádzajú na uzatvorených stojiskách, verejných priestranstvách a na cintorínoch.
 • Týždenne minimálne 1 krát sa dezinfikujú autobusové zastávky a lavičky na uliciach a v parkoch.
 • Taktiež každý týždeň v piatok sa dezinfikujú všetky 1100 L KUKA nádoby z vnútra aj z vonka vrátane malých odpadových stojanov na uliciach a v parkoch.
 • Tento týždeň prevedieme dezinfekciu hlavnej budovy Mestského zdravotného strediska vrátane priestorov Mestskej polície a MOPS. Podľa vývoja epidemiologickej situácie budeme dezinfekciu budov opakovať podľa potreby.
 • Ďalej udržiavame všetky naše administratívne i prevádzkové budovy ako i stroje a dopravné prostriedky v najväčšej možnej čistote, najmä pravidelnou dezinfekciou kritických miest, aby sme aj takto chránili našich občanov a zamestnancov od nainfikovania sa koronavírusom. Používané dezinfekčné prostriedky sú: Chloramin, Savo, Alcohol.
 • Pripravil sa pitný stojan na vodu na Ul. šáradská, aby sa zabezpečilo zvýšenie hygieny obyvateľov a minimalizoval sa pohyb osôb po meste.
 • Rozniesli sme ochranné rúška pre seniorov v našom meste, taktiež sme poskytli ochranné rúška aj do penziónu Smaragd pre seniorov, ako aj pre deti z marginalizovaných skupín (cca 1450 rúšok). Každý kto nemá ochranné rúško môže kontaktovať mestský úrad, kde poskytujeme pomoc a podporu obyvateľom.
 • Zabezpečujeme v závodnej jedálni mesta prípravu a rozvoz jedla v jednorazových obaloch pre seniorov v našom meste.
 • Spolupracujeme s Miestnou organizáciou Slovenského červeného kríža v Hurbanove, Dobrovoľným hasičským zborom a inými združeniami, dobrovoľníkmi, ktorí bezplatne poskytujú materiál a šijú ochranné rúška, ako aj s rómskymi dobrovoľníkmi, s občianskou iniciatívou, ktorí nezištne pomáhajú našim obyvateľom.
 • Na webovej stránke mesta máme zriadenú samostatnú položku, v ktorej nájdete všetky aktuálne oznamy a dôležité odkazy na príslušné orgány a inštitúcie.
 • Umožňujeme občanom objednať si žetóny na zber zmesového komunálneho odpadu cez e-mail, sms správu alebo telefonicky. Občania si môžu objednávať žetóny každý pracovný deň v týždni počas pracovnej doby. Starším a imobilným občanom na základe objednávky sa žetóny vynášajú priamo domov.
 • Poskytuje sa odklad platenia nájomného za mestské priestory pre prevádzky, ktoré boli povinne uzatvorené na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Denne sa vykonávajú ďalšie iné úkony, ktorými sa snažíme zvýšiť ochranu našich obyvateľov a minimalizovať riziko šírenia nákazy.


Zverejnené dňa: 6. apríl 2020, 15:35 hod. | Web@Social Media Administrator