Okresné riaď. policajného zboru upozorňuje na zvýšený počet vlámaní do objektov firiem v okrese Komárno

vlamanie

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne sa touto cestou obracia na širokú verejnosť so žiadosťou o spoluprácu s cieľom zvýšenia ochrany majetku.

V poslednom období bol zaregistrovaný zvýšený počet krádeží vlámaním do prevádzok rôznych firiem, a to hlavne v nočných hodinách. V rámci celého okresu Komárno boli zaznamenané prípady, keď si páchatelia buď náhodne, alebo cielene vyberali prevádzky rôznych firiem, v ktorých došlo ku krádežiam vlámaním, kde predmetom záujmu páchateľov bola finančná hotovosť a stravné poukážky.

Touto cestou žiadame zamestnancov prevádzok všetkých spoločností v okrese Komárno, aby boli všímaví a v prípade, ak sa cez pracovnú dobu objaví v ich prevádzkach nejaká podozrivo sa správajúca osoba, aby túto skutočnosť oznámili na telefónnom čísle 158.

Ďalej odporúčame všetkým konateľom a zástupcom spoločností v okrese Komárno, pokiaľ je to možné, aby nenechávali hotovosť, stravné poukážky a cennosti v prevádzkach svojich spoločností, čím môžu predísť ujme na svojom majetku.

Za spoluprácu Vám vopred ďakujem.

pplk. Mgr. Dušan Dragúň,
riaditeľ

Dokumenty na stiahnutie:

Upozornenie MVSR na zvýšený počet vlámaní [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 4. december 2017, 13:58 hod. | Web@Social Media Administrator