A szilárd kommunális hulladék és a szelektált hulladék elszállításának harmonogramja 2022 II. félév

Harmonogram zvozu kom. odpadu na II. polrok 2022 - HU

Mesto Hurbanovo informuje o harmonograme zvozu komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek na II. polrok 2022, ktorý je platný od 01.07.2022 do 31.12.2022.


Kalendár zvovu HU_SK:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Trasovanie – tzv. KUKA týždeň


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Kalendár zvozu komunálneho odpadu a vysep. zložiek na II. polrok 2022 [153kB, .PDF]

Trasovanie – tzv. KUKA týždeň [105kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 28. June 2022, 12:59 hod. | Web@Social Media Administrator