Úradná tabuľa

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Pridané: 21.08.2017

Mesto Hurbanovo oznamuje, že adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 sú: mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk  alebo prostredníctvom zaručenej elektronickej komunikácie cez UPVS cez… Čítajte ďalej »

Výzva na odstránenie buriny

Pridané: 26.07.2017

Mesto Hurbanovo v rámci výkonu svojej činnosti zistilo, že niektoré pozemky vo vlastníctve fyzických a právnických osôb sú prerastené burinou a vysokou trávou čím porušujú zákon NR SR č. 220/2004 Z.z. o starostlivosti o poľnohospodársku… Čítajte ďalej »

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

Pridané: 18.07.2017

Oznamujeme, že dňa 11.9.2017 ( v pondelok) o 10,00 hodine v Nových Zámkoch na Exekútorskom úrade JUDr. Petry Bednárikovej, Bjornsonova 2, 2. poschodie sa bude konať dražba nehnuteľnosti, a to: Dokument s väčším počtom strán.… Čítajte ďalej »

Upozornenie: Orez a výrub drevín

Pridané: 25.01.2017

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci:   OREZU a VÝRUBU STROMOV   v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.   Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy… Čítajte ďalej »

Rozpočet mesta Hurbanovo na roky 2017 až 2019

Pridané: 11.01.2017

Zverejnenie schváleného rozpočtu mesta Hurbanovo na roky 2017 až 2019.   Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.   Dokumenty na stiahnutie: Rozpočet mesta Hurbanovo na roky 2017 až 2019 [194kB, .PDF] Zverejnené dňa: 11.… Čítajte ďalej »

Zmena poskytovateľa káblovej televízie

Pridané: 06.05.2016

Mesto Hurbanovo oznamuje svojim obyvateľom, že dňa 12.11.2014 došlo medzi mestom Hurbanovo AKO PREDÁVAJÚCIM  a  Dávidom Kondiczom – KONFER networks AKO KUPUJÚCIM k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prevod 51% televízneho káblového rozvodu v… Čítajte ďalej »

Záverečný účet mesta Hurbanovo za rok 2014

Pridané: 02.07.2015

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnení záverečný účet mesta obsahuje údaje o: plnení rozpočtu príjmov… Čítajte ďalej »

Územný plán

Pridané: 15.02.2013

Textová časť Územný plán mesta Hurbanovo čistopis Grafická časť 01-UPN Hurbanovo-čistopis-SV 50000 02-UPN Hurbanovo-komlex 10000 03-UPN Hurbanovo-komlex 5000 04-UPN Hurbanovo-TI-e+p+t 5000 05-UPN Hurbanovo-TI-v+k+z 5000 07-UPN Hurbanovo-ZPF 5000 08-UPN Hurbanovo-REG+VERPR 5000

Záverečný účet mesta 2005-2013

Pridané: 10.12.2009

Záverečný účet mesta za rok 2005 Záverečný účet mesta za rok 2006 Záverečný účet mesta za rok 2007 Záverečný účet mesta za rok 2008 Záverečný účet mesta za rok 2009 Záverečný účet mesta za rok 2010 Záverečný účet mesta za rok 2011… Čítajte ďalej »