Úradná tabuľa

Verejná vyhláška č.j. 2002-10151/2024 | Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania | SD 21535 Rekonštrukcia plynovodov Hurbanovo, Konkolyho, ÚO02322-3.SC – 1.etapa

Pridané: 17.05.2024

SPP – distribúcia, a.s., ., Plátennícka 19013/2, 825 09 , IČO: 35 910 739 (spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, reg. č. Sa/3481/B) v konaní zastúpená Ing. Miroslavom Hroncom, ., Plátennícka 19013/2,… Zobraz viac »

Informácie pre voliča | Voľby do NRSR 2023

Pridané: 12.06.2023

Mesto Hurbanovo v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje na svojom webovom sídle o podmienkach práva voliť a… Zobraz viac »