Úradná tabuľa

Slovenská inšpekcia životného prostredia mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 4164/OIPK/1453/05-Rf/720060103| Podopretie dopravného mostu

Pridané: 05.12.2022

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti zo dňa 23. 08. 2022 prevádzkovateľa Heineken Slovensko Sladovne a.s., Novozámocká… Zobraz viac »