Városi rendőrség

MsP je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia mesta a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení Mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta. Pôsobnosť MsP je daná katastrálnym územím mesta Hurbanovo a jeho mestských častí. Pri plnení úloh príslušníci MsP postupujú a konajú podľa zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a majú postavenie verejného činiteľa. Príslušníci MsP sú zamestnancami mesta vo verejnom záujme.

 

ADRESAKomárňanská 104
947 01 Hurbanovo
Okres: Komárno
Samosprávny kraj: Nitriansky
TELEFÓN159 (priama linka)
+421 (0)35 3700 259

E-mail: policia@hurbanovo.sk

OBJASŇOVANIE PRIESTUPKOV Pondelok:   07:00 – 15:00
Utorok:       07:00 – 15:00
Streda:       07:00 – 15:00
Štvrtok:      07:00 – 15:00
Piatok:       07:00 – 15:00
Sobota:      neúradný deň
Nedeľa:      neúradný deň
VÝKON SLUŽBYPondelok:   non – stop
Utorok:       non – stop
Streda:       non – stop
Štvrtok:      non – stop
Piatok:       non – stop
Sobota:      non – stop
Nedeľa:      non – stop

MsP riadi náčelník, ktorý je na základe návrhu primátora mesta schválený Mestským zastupiteľstvom v Hurbanove. Za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta. Je priamym nadriadeným všetkým príslušníkom a zamestnancom MsP. Náčelník je príslušníkom MsP.
 

major: Róbert Major
kontakt: neuvedené
email:
policia@hurbanovo.sk

Náčelníka MsP v čase jeho neprítomnosti zastupuje príslušník MsP, ktorého poverí náčelník MsP.
 

kapitán: Jozef Daráž
kontakt: +421 (0)905 984 428
email: msphurbanovo@hurbanovo.sk
písomné poverenie:
poverenie zo dňa xx.xx.xxxx [.pdf]

Počas výkonu služby príslušník MsP zodpovedá za zverené technické, spojovacie a dopravné prostriedky, za výstroj a výzbroj. Príslušník MsP je podriadený náčelníkovi MsP a veliteľovi hliadky. Príslušník MsP je povinný oi. bezodkladne riešiť zistené alebo oznámené priestupky, porušenie VZN mesta, plniť nariadenia primátora mesta a náčelníka MsP, zúčastňovať sa pravidelne fyzickej prípravy, cvičných strelieb ako i preskúšaní z fyzickej zdatnosti.
 

službukonajúci policajt: non – stop
kontakt: +421 (0)905 119 861
email: msphurbanovo@hurbanovo.sk
   
seržant Marian Botoš
seržant, psovod Arpád Daráž
kadet Zsolt Haris
poručík Ľudovít Kollár, Ing.
mladší policajt Jaroslav Kováč
seržant Igor Krutošík
mladší policajt Kristián Kuvik
starší policajt František Schvarcz
seržant Ladislav Vančo
starší policajt Jozef Záček
starší policajt Erik ZávodskýPosledná aktualizácia: 08. november 2016

Hírek
oznam-ico
Meghívó a 27. testületgyűlésre | 2018. április 26.

20.04.2018

Az Önkormányzatokról szóló 369/1990 törvény 13 – as paragraf 4-ik bekezdése alapján összehívtama 27. testületgyűlést 2018 április 26. – ára az ógyallai kultúrház üléstermébe.   AZ ÜLÉS PROGRAMJÁNAK JAVASLATA: A testületgyűlés megnyitása, a bizottsági tagok,… Zobraz viac »

spolok-vinarov-ico
VIII. Nemzetközi Olaszrizling Borfesztivál Szentpéteren | május 4.

20.04.2018

A Szent Orbán Borosgazdák Társulása Szentpéteren, meghívja Önt a VIII. Nemzetközi Olaszrizling Borfesztiválra, amely 2018. május 4-én kerül megrendezésre a szentpéteri St. Petrus vini vendéglőben. A verseny céljai az olaszrizling borok értékelése az aktuális körülmények… Zobraz viac »

ifju-szivek-ico
Ifjú Szívek Táncszínház – “Határon túli nemzeti tánc” című előadása az Ógyallai Kultúrházba |2018. április 26.-án

13.04.2018

Ógyalla Város tisztelettel meghívja Önöket az Ifjú Szívek Táncszínház – ´´Határon túli nemzeti tánc´´ című előadására az Ógyallai Kultúrházba, 2018. április 26.-án 19:00 órai kezdettel. Belépődíj 5€. Jegyek megvásárolhatók a Kultúrház 12. és 14. sz.… Zobraz viac »