Városi intézmények

Városi intézmények és elérhetőségeik részletes áttekintése:
Organizuje rôzne kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia, zároveň prenajíma svoje priestory na spomenuté účely. Rovnako zabezpečuje činnosti spojené s prevádzkou mestského rozhlasu.
Riaditeľka: Bc. Margita Lelovičová

Adresa: KS-MKT Hurbanovo Konkolyho nám. 947 01 Hurbanovo
Tel: 035 - 760 2383
E-mail: mskshurbanovo@stonline.sk
Web: www.kshurbanovo.sk
MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. bola založená dňa 01. 07. 2004 ako spoločnosť s ručením obmedzeným so 100 %-nou účasťou mesta Hurbanovo. Hlavnou činnos?ou spoločnosti je výroba a dodávka pitnej vody pre spotrebiteľov, odvádzanie a čistenie odpadovej vody.
Riaditeľ: Ing. Ján Bahorec

Hírek
oznam-ico
Elektromossági hulladék és a nagyterjedelmű hulladék gyűjtése 2017 október 23.–án lesz

19.10.2017

Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy az elektromossági hulladék és a nagyterjedelmű hulladék gyűjtése:   2017 október 23.–án lesz..   A nagyterjedelmű és elektromossági hulladékot a lakosok kirakhatják a családi vagy lakó házak elé a gyűjtés… Čítajte ďalej »

oznam-ico
Meghívó: 23. testületgyűlést | 2017 október 26.

18.10.2017

Az Önkormányzatokról szóló 369/1990 törvény 13-as paragrafus 4. bekezdése alapján összehívtam a huszonharmadik testületgyűlést 2017 OKTÓBER 26.-ára, 17:00 órától az ógyallai kultúrház üléstermébe.   AZ ÜLÉS PROGRAMJÁNAK JAVASLATA: A testületgyűlés megnyitása, a bizottsági tagok, hitelesítők… Čítajte ďalej »

cerveny-kriz-ico
Slovenský červený kríž organizuje kurzy: opatrovania, prvej pomoci a opatrovanie detí

22.09.2017

Rozšírte si svoju odbornú kvalifikáciu. Naučte sa zachrániť ľudský život. Slovenský červený kríž organizuje kurzy: opatrovania, prvej pomoci a opatrovanie detí. Viac sa dozviete na webových stránkach Slovenského červeného krížu. Posledná aktualizácia: 22. septembra 2017,… Čítajte ďalej »