Városi intézmények

Városi intézmények és elérhetőségeik részletes áttekintése:
Organizuje rôzne kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia, zároveň prenajíma svoje priestory na spomenuté účely. Rovnako zabezpečuje činnosti spojené s prevádzkou mestského rozhlasu.
Riaditeľka: Bc. Margita Lelovičová

Adresa: KS-MKT Hurbanovo Konkolyho nám. 947 01 Hurbanovo
Tel: 035 - 760 2383
E-mail: mskshurbanovo@stonline.sk
Web: www.kshurbanovo.sk
MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. bola založená dňa 01. 07. 2004 ako spoločnosť s ručením obmedzeným so 100 %-nou účasťou mesta Hurbanovo. Hlavnou činnos?ou spoločnosti je výroba a dodávka pitnej vody pre spotrebiteľov, odvádzanie a čistenie odpadovej vody.
Riaditeľ: Ing. Ján Bahorec

Hírek
hra-s-ohnom-ico
Kiállítás a Feszty Árpád gallériában – „JÁTÉK A TŰZZEL“ | 2017 június 23. – július 20.

21.06.2017

A Feszty Árpád Galéria tisztelettel meghívja Önoket a „Játék a tűzzel“ című kiállításra, amely június 23.-tól július 20.-ig tekinthető meg. Posledná aktualizácia: 21. júna 2017, 14:46 hod. | Web@Social Media Administrator

info-ico
A szilárd kommunális hulladék és a szelektált hulladék elszállításának harmonogramja 2017 II. félév

20.06.2017

Dokumenty na stiahnutie: A szilárd kommunális hulladék és a szelektált hulladék elszállításának harmonogramja 2017 II. félév [194kB, .PDF] Posledná aktualizácia: 20. júna 2017, 08:13 hod. | Web@Social Media Administrator

Youtube-ico
Pedagógusoknap 2017

06.04.2017

Prinášame Vám videozáznam z osláv konaných pri príležitosti Dňa učiteľov zo dňa 31. marca 2017.   Celý archív vysielania Mestskej televízie nájdete na Youtube! Posledná aktualizácia: 06. apríla 2017, 10:31 hod. | Web@Social Media Administrator