A szilárd kommunális hulladék és a szelektált hulladék elszállításának harmonogramja 2023 II. félév

Harmonogram zvozu kom. odpadu na II. polrok 2023 - HU


Mesto Hurbanovo informuje o harmonograme zvozu komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek na II. polrok 2023, ktorý je platný od 01.07.2023 do 31.12.2023.


Kalendár zvovu HU_SK:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Trasovanie – tzv. KUKA týždeň


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Kalendár zvozu komunálneho odpadu a vysep. zložiek na II. polrok 2023 HU_SK [270kB, .PDF]

Trasovanie – tzv. KUKA týždeň [105kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 8. June 2023, 9:21 hod. | Web@Social Media Administrator