A szilárd kommunális hulladék és a szelektált hulladék elszállításának harmonogramja 2024 I. félév

Slider - Harmonogram kom. odpadu na I. polrok 2024 - HU

Mesto Hurbanovo informuje o harmonograme zvozu komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek na I. polrok 2024, ktorý je platný od 01.01.2024 do 30.06.2024.


Kalendár zvovu na I. polrok 2024 (HU_SK):


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Trasovanie – tzv. KUKA týždeň


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Kalendár zvozu komunálneho odpadu a vysep. zložiek na I. polrok 2024 [259kB, .PDF]

Trasovanie – tzv. KUKA týždeň [105kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 27. December 2023, 10:47 hod. | Web@Social Media Administrator