Értésítés ajánlott küldemény letétéről

Mestský úrad v Hurbanove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že doleuvedení občania majú uloženú doporučenú zásielku na Mestskom úrade v Hurbanove, na správnom oddelení:

 


Zverejnené na webových stránkach mesta Hurbanovo 10. marca 2016

 


Zverejnené dňa: 10. March 2016, 8:25 hod. | Web@Social Media Administrator